Puiden ja pensaiden ylläpito on olennainen osa kiinteistönhoitoa

Kiinteistöhuolto J. Rusanen tarjoaa puutarhuripalveluiden lisäksi arboristin palvelut, joihin kuuluu muun muassa puiden hoito. Puut ovat olennainen osa pihaa ja antavat pihalle raamit. Puut ovat yleensä pihan näkyvin ja näyttävin osa.

Puut rakennetussa ympäristössä tuovat hyvien puoliensa lisäksi mukanaan haasteita kiinteistönhoitoon suurikasvuisuutensa vuoksi. Sen vuoksi niitä olisi hyvä hoidattaa säännöllisesti ammattilaisella, jotta mahdolliset ongelmat havaittaisiin ajoissa. On tärkeää huomioida oikeat kasvivalinnat  jo suunnitteluvaiheessa ja ottaa suunnitteluun mukaan ammattilainen, joka osaa huomioida pihan toimivuuden sekä oikeat kasvit optimaalisille kasvualueille.

Kauniit ja hyvin hoidetut puut tekevät pihasta näyttävän ja viihtyisän!
 

Ota yhteyttä

Arboristin palvelut:

 • Puiden ja pensaiden hoitoleikkaus
  Jotta pihapiirin kasvillisuus pysyy edustavana ja elinvoimaisena, sen hoidon tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista.
   
 • Puiden kaataminen
  Huonokuntoinen puu on riski ympäristölle. Toisinaan ainoa järkevä vaihtoehto on poistaa huonokuntoinen puu ja istuttaa uusi, elinvoimainen puu tilalle. Työ on turvallisinta teettää ammattilaisella, joka osaa myös suunnitella uuden kasvivalinnan paikalle sopivaksi. Kaupunkialueella kaataminen on luvanvaraista. Kauttamme onnistuu myös kaatolupien hakeminen. 
   
 • Kantojyrsintä
  Puun kaadon jälkeen on syytä halutessanne poistaa myös jäljelle jäänyt kanto. Kantojyrsintä jättää pihan siistiksi ja tasaiseksi.

Jätä positiivinen palaute kiinteistöhuollon henkilökunnasta!

Onnistuiko joku asia poikkeuksellisen hyvin? Tervehtikö huoltomies aamulla normaalia pirteämmin? Tällä lomakkeella voit helposti antaa pienet kiitokset sille, kenelle ne kuuluvat.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy (1532089-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kirsi Järvinen
050 551 2008
kirsi.jarvinen@kiinteistohuoltoturku.fi

Henkilörekisterin nimi

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kirsi.jarvinen@kiinteistohuoltoturku.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna